Com fas aflorar el talent del teu equip?

Finalitzava el darrer article escrivint: Quina nota li poses a l’assertivitat del teu equip? Poden els components del teu equip exposar idees noves i radicalment oposades a les actuals?

Si la resposta és negativa, el que els hi passa a alguns membres dels equips, que es senten plens de competències i fortaleses i amb capacitat de contribuir positivament en la fita d’aconseguir els objectius marcats per l’empresa, és que en molts casos es senten amb un alt grau de frustració, degut a “jefes” que limiten el seu talent o no son coneixedors del seu potencial talentós, no poden ser assertius.

Els membres del teu equip tenen uns coneixements i una experiència i sens dubte una visió de com fer les tasques per acomplir els objectius marcats, però et pregunto: qui té la resposta a les preguntes que es plantegen  o millor dit, qui té les solucions? Acostuma a passar que moltes vegades els “jefes” son els que aconsellen o decideixen el que s’ha de fer, sense tenir en compte l’opinió dels seus col·laboradors. Et sona aquella frase que diu: “Aquí mano jo i es fa el que jo dic” o aquesta altre: “Tinc que sortir, si teniu alguna dificultat, em truqueu”?.

Consideres que ets tu exclusivament el proveïdor de les solucions i el que té la veritat absoluta? Quina classe de confiança es genera en les capacitats de l’equip?

Creure i confiar en la capacitat de les persones, delegar tasques i fer-les responsables de les mateixes, és una bona manera de construir equips i de que cada membre senti que aporta valor en la consecució dels objectius, però t’has preguntat que ocorreria si a més de delegar, apoderessis al teu equip?  Molts directius confonen sovint els termes “delegar” i apoderar,  és evident que no és el mateix. Apoderar significa aconseguir que els col·laboradors actuïn de forma més autònoma.

De ben segur que intentes liderar al teu equip de la millor manera que saps o pots, està clar que tu ets el cap, i per tant, intentes configurar la millor estratègia per a obtenir bons resultats, assignant les tasques i fent el seguiment. En definitiva, si fas això, estaries delegant en els membres del teu equip, que està molt bé. Amb l’apoderament, que com saps és l’estratègia de motivació i promoció consistent en la delegació o transmissió de poder de decisió als col·laboradors per tal de que es sentin més implicats en l’activitat de l’empresa o l’organització, aconseguiràs tenir  més fort al teu equip, aconseguint que sigui autosuficient, que aportin idees noves, innovin en el lloc de treball, i desenvolupin noves alternatives de millora.

Els equips de treball exitosos es consoliden quan saben quin és el seu terreny de treball, quines son les seves responsabilitats, els seus límits i els seus resultats.

Per aconseguir l’apoderament  és fa necessari un canvi en la cultura de treball. Vols aconseguir un equip de treball d’èxit en qui delegar i apoderar i no saps com fer-ho? Vols aprendre a incrementar la motivació, el compromís i el sentiment de pertinença del teu equip? T'ajudem a aconseguir el teu repte!